درباره ما

  • مشاو گروه ساختمانی هورنو به همراه همکاران و زیر مجموعه های خود در زنجیره ساختمان از طراحی تا اجرای پروژه های ساختمانی مشغول به فعالیت می باشد آنچه در هورنو ارائه می گردد شامل خدمات طراحی و اجرای ساختمان های مسکونی و ویلایی مدرن می باشد. صنایع ورقی اشندر به عنوان زیر مجموعه گروه هورنو در بخش تولیدات ورقی و سازه های خاص فولادی مشغول به فعالیت است. گروه ساختمانی هورنو به همراه همکاران و زیر مجموعه های خود در زنجیره ساختمان از طراحی تا اجرای پروژه های ساختمانی مشغول به فعالیت می باشد آنچه در هورنو ارائه می گردد شامل خدمات طراحی و اجرای ساختمان های مسکونی و ویلایی مدرن می باشد. صنایع ورقی اشندر به عنوان زیر مجموعه گروه هورنو در بخش تولیدات ورقی و سازه های خاص فولادی مشغول به فعالیت است.
    تلفن : 44234458
    تلفن : 44234458